Häckar och buskage
Det är vackert och härligt när träd och buskar växer och frodas. Men det finns platser där det inte är lämpligt med höga och vida växter. Häckar som växer utanför tomtgräns och som blir för höga kan skymma sikten i korsningar eller begränsa framkomligheten på till exempel gång- och cykelvägar.
Fastighetsägarens skyldigheter
Som fastighetsägare är man enligt Plan- och bygglagen skyldig att sköta sin tomt så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.
Förstora vid klicka på bilden
Planera din växtlikhet
Börja med att fundera på vilken typ av häck du ska ha - friväxande, klippt, hög, låg, vintergrön eller lövfällande. Varför ska du ha häcken - för att avgränsa, skydda från insyn eller som vindskydd? Tänk sen efter om du har tid att sköta din häck eller om den ska sköta sig själv och hur stor plats den får ta. Samråd med grannen om eventuell gemensam häck och vad han/hon tycker om ditt förslag.
Plantera och klipp växterna så här
  • I korsningar får växterna vara högst 70 cm höga inom en 10-meter sikttriangel.
  • Den fria höjden över en gångbana ska vara minst 2,5 meter, över en cykelbana ska den vara minst 3,2 meter och över körbanan minst 4,6 meter
  • Klipp träd och buskage så att gatubelysningen kan belysa gång- och cykelbana samt körbana minst 20 meter på båda sidor om gatlyktan.
  • Plantera träd minst två meter från tomtgränsen och på ett sådant sätt att de inte skymmer sikt "runt hörnet".
  • Sätt häckplantor minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.
  • Klipp din häck varje år i februari—mars och under juli månad.
Förstora vid klicka på bilden