Tillstånd att framföra motordrivna fordon

Vid årsmötet den 17 april 2010 beslutade stämman att alla motordrivna fordon exklusive två- och trehjuliga mopeder skall vara tillståndskrävande.

Tillstånd söks hos Vägföreningens styrelse.

OBS! Brukande av bilar är sedan tidigare förbjudet. Tillfällig dispens kan ges för entreprenör som för sin verksamhet kan behöva bil (ex. rörföretag som har ”verkstaden” i bilen).

Förbudsskyltar har satts upp vid Västra Bryggan och vid Vettnet.

Tillståndsgrundande kriterier är följande:

  • Åretruntboende med rörelsedrivande verksamhet på ön
  • Åretruntboende/Fritidsboende med särskilda skäl*)
  • Entreprenörer som för sin uppgift behöver motordrivna fordon

 *) Särskilda skäl kan vara något fysiskt handikapp, ålderssvaghet etc.

Tillståndet skall sökas skriftligt på en särskild blankett som tillhandhålls av Vägföreningen.

De som har fått tillstånd att framföra motorfordonet kommer att få en klisterdekal som skall placeras väl synligt på fordonet.

Högsta rekommenderade tillåtna hastighet på ön är 30 km/tim vilket framgår av skyltarna vid Västra bryggan och i Vettnet.

Att Nordkosters Vägförening har gett tillstånd innebär inte att föreningen tar något som helst ansvar för framförandet av fordonet. 

Föraren (ägaren) ansvarar för att fordonet är trafikförsäkrad har lagstadgad utformning och att den framförs på ett lagenligt sätt.

Klicka på bilden så blir den större
Klicka på bilden så blir den större
Skyltar vid Västra Bovägen