Blankett för att söka tillstånd att framföra motordrivet fordon

Blanketten ifylles och lämnas till någon i Vägföreningens styrelse. Styrelsen tar sedan beslut om tillstånd kan beviljas eller avslås.