Pågående utredningar/projekt

Nya belysningsstolpar

Strömstads kommun håller på att byta ut alla armaturer på belysningsstolparna. Vägföreningens styrelse har blivit tillfrågad om vi ser behov av fler stolpar på vägnätet. Styrelsen har gjort en inventering och lämnat över dessa till kommunen för beslut.