Stadgar

I medföljande fil kan du läsa stadgarna för föreningen. En ändring har skett och det är att den årliga stämman ska hållas en söndag under april d.v.s inte påskdagen varje år.

Förslag nya Stadgar

De stadgar som gäller för föreningen är från 1956 och kan anses som föråldrade.
Styrelsen har därför tagit fram nya stadgar utifrån förslag från Lantmäteriet.

För att de nya stadgarna ska ersätta de gamla måste två årsmöten besluta detta.