Slitageavgift

Om större ombyggnader ska göras på fastigheten tas en slitagavgift ut. Avgiften beräknas från fall till fall och ligger normalt på mellan
6 000 - 10  000 kr. Om omfattande ombyggnad ska ske så kommer en besiktning av vägen till och från fastigheten genomföras innan bygget startar.


Viktigt! Anmäl ALLTID till Vägföreningen innan ni börjar en ombyggnad/åtgärder på er fastighet!