Föreningens maskiner & materiel

Vägföreningen äger en del materiel för att underhålla vägarna. Följande materiel ägs:

  • Vägsladd
  • Sandningsmaskin
  • Röjsåg
  • Parkbänkar
  • Snöskyfflar

Sandningsmaskin

Traktor med tippkärra är såld
Sandningsmaskin inköpt 2009
Vägsladd