Välkommen till
NORDKOSTERS VÄGFÖRENING ga-2

Nyheter
2024 06 07:
Styrelsen har lämnat offertunderlag för dikes och kantskärning och eventuellt arbete kommar att utföras under hösten.
Under juni månad kommer styrelsen göra ett utskick med  information till alla medlemmar om vikten att följa lagen om vad som gäller när man har en häck på sin fastighet.
2024 06 10:
Vid arbetet med diken under hösten kommer det bli fyllnadsmassor/schaktmassor som vi behöver ta hand om.
Är ni intresserad av fyllnadsmassor/schaktmassor till er tomt var vänlig och kontakta vägföreningen:
nordkostersvagforening@gmail.comFöreningen förvaltar Nordkosters vägnät. Vägnätet är klassad som enskild väg med statsbidrag.

Samtliga fastigheter på Nordkoster är medlemmar i föreningen med olika andelstal.

Efter en förättning som genomfördes 2017 har fastboende och fritidsboende lika 5 andelar.

Årsavgiften baseras sedan på hur stor andelstal fastigheten har. Styrelsen vill påminna om att för att få rätt andelstal så är det viktigt att fastighetsägaren meddelar styrelsen om förändringar som berör fastighetens andelstal.

Nordkoster är vandringens ö varför användandet av motordrivna fordon ska minimeras. Beslut har tagit på årsmöte att all fordonstrafik, förutom mopeder (två- och trehjuliga) ska vara förbjuden. Endast fordon med tillstånd får framföras på vägnätet. Tillstånd begärs och kan erhållas, om uppsatta kriterier uppfylls av styrelsen. Blankett m.m. gå till flik "Fordonstillstånd"

Strömstads kommun ansvarar för snöröjning (föreningen betalar en summa varje år för detta till kommunen) och belysning av hela vägnätet, all övrigt underhåll ansvaras av föreningen.

Buskörning på våra vägar

Varje år kommer det in klagomål om att det buskörs på våra vägar. Det som är oroväckande är att det är så många mindreåriga som framförallt kör packmopeder. Vi vill uppmana alla föräldrar att inte låta era barn/barnbarn köra mopederna. Om någon olycka är framme så är det föräldrarna till barnet som är skyldiga.

Vi måste skärpa till oss och hålla oss till de lagar som finns för att fortsättningsvis kunna åka tryggt på våra vägar på Nordkoster.

KÖR LUNGT, LÅNA INTE UT FORDONET TILL MINDERÅRIGA, KÖR NYKTER!

Styrelsen